Στα πλαίσια του μαθήματος “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” του τμήματος “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας Τουρισμού” του Δ’ εξ. πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τουριστικό Γραφείο “Special Tours” που απευθύνεται σε πελάτες ΑΜΕΑ και οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν από την κ. Μπότσογλου Μαρία για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Αναφέρθηκαν οι ιδιαιτερότητες και η διαχείριση της συγκεκριμένης πελατειακής ομάδας καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων από αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εταιρίες, καταλύματα και όλους τους εμπλεκόμενους της Τουριστικής βιομηχανίας. Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη.

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτές

Αγγελική Χασιώτη

ΔΙΕΚ  N 1024x1024