Επίσκεψη ΔΙΕΚ Τριανδρίας

Στα πλαίσια του μαθήματος “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” του τμήματος…

Fam trip Βελβεντού

Έχει πάρει φόρα ο Δήμος Βελβεντού όσον αφορά στις προσπάθειες…